19/06/2020
Els encreuaments intel·ligents, l'aposta tecnològica als vells stop
Millorar la seguretat en els encreuaments i interseccions

Millorar la seguretat en els encreuaments i interseccions, principalment en les carreteres convencionals, és l'objectiu dels denominats encreuaments intel·ligents que està implantant la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es tracta d'un sistema d'advertiment dinàmic en interseccions de baix cost, que utilitza tecnologia V2V (intercanvi d'informació entre vehicle-infraestructura-vehicle). El seu objectiu és advertir de la proximitat d'automòbils a la intersecció.

Aquest nou recurs de senyalització ja està en funcionament en quatre interseccions triades per la DGT per la seva alta sinistralitat, estant dues d’elles catalogades com a Trams d'elevada Concentració d'Accidents (TCA).

Segons responsables de la DGT, quan el sistema detecta la presència d'un vehicle aproximant-se a l'encreuament alerta d'aquesta situació -mitjançant l'activació d'un senyal lluminós– als vehicles que circulin pel tronc principal i que tenen preferència de pas, perquè puguin conèixer amb antelació suficient aquesta circumstància, adequant la seva velocitat i extremant l'atenció.