12/01/2021
La Comissió Europea presenta el seu pla de mobilitat intel·ligent i sostenible
"Estratègia de mobilitat intel·ligent i sostenible"

La Comissió Europea ha presentat la seva "Estratègia de mobilitat intel·ligent i sostenible" juntament a un pla d'acció de 82 iniciatives en 10 àrees clau que guiaran el seu treball durant els propers quatre anys. 

Aquesta estratègia estableix les bases de com el sistema de transport de la UE pot aconseguir la seva transformació ambiental i digital i aconseguir una reducció del 90% en les emissions pel 2050, gràcies a un sistema de transport intel·ligent, competitiu, segur, accessible i assequible.

Algunes de les fites plantejades per a canviar el sistema de transport europeu cap a un futur intel·ligent i sostenible pel 2030, són els següents:

• almenys 30 milions de cotxes de zero emissions estaran en funcionament a les carreteres europees

• 100 ciutats europees seran climàticament neutrals

• el trànsit ferroviari d'alta velocitat es duplicarà a Europa

• els viatges col·lectius programats per a viatges de menys de 500 km. han de ser neutres en carboni

• la mobilitat automatitzada s'implementarà a gran escala.

I pel 2050, els objectius que es persegueixen són que els automòbils, camionetes i autobusos, així com els vehicles pesants nous, tinguin zero emissions, que el trànsit de mercaderies per ferrocarril es dupliqui i que existeixi una Xarxa Transeuropea de Transport (RTE-T) multimodal i plenament operativa per a un transport sostenible i intel·ligent amb connectivitat d'alta velocitat.