15/10/2021
Europa es mou a 30 km/hora
Vàries ciutats europees han implantat o ampliat la zona de 30 km/hora als seus carrers

Destaca París, ja que la capital francesa ha introduït la zona de 30 km/h més gran d'Europa, cobrint tota la ciutat per primera vegada amb l'excepció de diverses carreteres principals, com els Camps Elisis i la carretera de circumval·lació principal. Els límits de la zona de 30 km/h ja cobrien dos terços de la ciutat, però ara la zona s'ha ampliat en un nou intent per reduir les col·lisions, el soroll i la contaminació.

Una altra ciutat francesa que també ha introduït els límits de 30 km/h en tot el seu terme municipal és Montpellier.

I una ciutat que ja ha experimentat una disminució de col·lisions, lesions i morts com a resultat del límit de 30 km/h per a tota la ciutat ha estat Brussel·les. En la capital europea, en els primers sis mesos d'enguany, la disminució en el nombre de ferits greus i morts ha estat del 25% en comparació amb la mitjana del primer semestre dels anys 2016-20. Les últimes xifres són fins i tot més baixes que l'any passat, quan la ciutat va estar paralitzada durant diversos mesos.

La implantació de zones 30 km/h a Europa també està arribant a diferents ciutats d'Alemanya que estan promovent canvis legals per a fer-ho possible amb l'objectiu de reduir la contaminació i el soroll i millorar la seguretat dels seus ciutadans.