17/12/2019
Ferrocarrils de Catalunya posa en marxa una nova campanya per fomentar el civisme al transport públic
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) comença una campanya cívica.

És una campanya per promoure els valors ètics i de convivència al transport públic i fomentar les conductes cíviques entre els usuaris de Ferrocarrils. 

La campanya, presentada sota el nom genèric “Evolucionem. Fem civisme”, consisteix a il·lustrar l’evolució de l’espècie des dels seus orígens. De manera desenfadada, es vol mostrar com les actituds incíviques no són positives ni ens fan evolucionar com a societat civilitzada. Les actituds incíviques són actituds del passat.

A partir d’aquest mes, els usuaris de les Línies Metropolitanes Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, a més dels de la línia Lleida-La Pobla, podran veure aquesta campanya mitjançant missatges que s’inseriran als trens i a les andanes de manera gradual. 

“Evolucionem. Fem civisme” ha de servir, també, per reforçar els comportaments cívics que té habitualment la immensa majoria de clients d’FGC, però també per reconduir aquelles situacions que, per desconeixement o manca d’empatia, generen molèsties a la resta de viatgers. 

El personal d’FGC també desenvoluparà un paper important en la campanya de civisme. El seu contacte directe amb els clients permetrà la correcta difusió dels missatges i servirà de suport a la seva tasca diària per al foment del civisme. 

La campanya neix amb la voluntat d’adaptar-se als nous requeriments que puguin anar sorgint amb el pas del temps i mantenir els actuals. Per tant, serà una campanya gradual de llarg recorregut que crearà nous missatges, si hi ha nous comportaments als quals cal donar visibilitat. 

Cada missatge il·lustrarà actuacions que permeten una bona convivència al transport públic: 

  • Fomentar la bona qualitat ambiental i no fumar 
  • Utilitzar auriculars per escoltar música 
  • Asseure’s als seients en lloc de fer-ho a terra o a les plataformes dels trens 
  • Fer un ús correcte dels seients, sense posar-hi els peus a sobre 
  • Respectar el dret de tothom a tenir un viatge tranquil, sense aldarulls ni destorbs
  • Cedir els seients reservats a les persones que necessitin fer-ne ús 
  • Utilitzar correctament els espais senyalitzats per al transport de bicicletes o altres mitjans de transport personal 
  • Penjar-se la motxilla al davant del pit per minimitzar l’espai ocupat 

La campanya s’emmarca en les accions de treball del pla director intern de control de conductes incíviques d’FGC, que recull tot un seguit de projectes i programes per desenvolupar accions de foment del civisme en el transport ferroviari. L’objectiu d’aquest pla és dotar FGC de mecanismes que permetin reduir el nombre d’incidències derivades de l’incivisme.