12/11/2020
Els patinets elèctrics no podran circular per la vorera
Nova normativa sobre els vehicles de mobilitat personal

Els patinets elèctrics no podran circular per la vorera i zones per als vianants després de l'aprovació per part del Consell de Ministres espanyol d'un reial decret que modifica tant el Reglament General de Circulació com el Reglament General de Vehicles en matèria de mesures reguladores del trànsit urbà. 

Els vehicles de mobilitat personal hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles i queda també vedada la seva circulació en vies interurbanes, travessies, així com autopistes i autovies que transcorrin dins de poblacions ni en túnels urbans.

A més, per a poder circular, els vehicles de mobilitat personal hauran de disposar del corresponent certificat de circulació que acrediti que compleixen amb els requisits tècnics contemplats en el manual de característiques que s'aprovarà mitjançant resolució de la Direcció General de Trànsit.

Totes aquestes modificacions relatives al Reglament de Circulació i Vehicles entraran en vigor el 2 de gener de 2021. En canvi, s'aplicarà una moratòria de sis mesos pel que es refereix els límits generals de velocitat en vies urbanes en funció de la seva diferent classificació:

- En les vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera, el límit serà de 20 km/h.

- En les vies d'un únic carril per sentit de circulació, el límit serà de 30 km/h.

- En les vies de dues o més carrils per sentit de circulació, el límit continuarà sent de 50 km/h.

El reial decret en matèria de mesures reguladores del trànsit urbà aprovat pel Consell de Ministres vol reduir la sinistralitat a l'àmbit urbà, així com regular les noves formes emergents de mobilitat ciutadana. L'objectiu també és generar un nou model de seguretat viària que permeti rebaixar en un 50% els morts i ferits greus durant la dècada vinent, d'acord amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.