12/02/2020
Es limitarà la velocitat a 30 km/hora en zones urbanes en vies d’un carril
L'any 2020, es vol implantar a Espanya un límit genèric de 30 km/h en zones urbanes.

L'objectiu és protegir als ciutadans més vulnerables, aquells que es desplacen a peu, moto, ciclomotor, bici i, ara també, en patinets elèctrics.


La Direcció General de Trànsit (DGT) té preparada per a la seva aprovació una reforma del Reglament de Circulació per la qual s'establirà l'esmentat límit genèric de 30 km/h, només en ciutat i en vies d'un carril per sentit.


Existeixen diferents estudis internacionals que avalen aquest tipus de mesures. Un d'ells, el Speed and Crash Risk (Velocitat i risc d'accident), realitzat per l'OCDE i el Fòrum Internacional del Transport (ITF), assenyala que «el risc de morir en una col·lisió entre un automòbil i un vianant és gairebé cinc vegades major en les col·lisions a 50 km/h en comparació amb la mateixa mena de col·lisions a 30 km/h». Per això recomana una velocitat de 30-40 km/h en zones urbanes en les quals convisquin usuaris vulnerables (vianants, ciclistes, etc.) amb vehicles motoritzats.


Es calcula que aquesta nova mesura s'implantarà en el 80% dels carrers, les vies que actualment suporten el 20% del trànsit urbà. En les zones urbanes on existeixin carrers amb més d'un carril per sentit, la limitació de velocitat dependrà de l'ajuntament pertinent.


La limitació de 30 km/h ja està implantada en 15 ciutats espanyoles, que compten amb les anomenades «zones 30», una mesura per a pacificar el trànsit en determinats barris o vies. Les zones 30 s'apliquen també des de fa temps, però s'han estès en els últims anys arran de l'auge de la mobilitat amb bicicleta i de la major conscienciació sobre la necessitat d'aconseguir una millor convivència entre usuaris de les vies. 


I quins han estat els seus resultats? A Pontevedra, per exemple, s'ha reduït el trànsit en un 30% en tota la ciutat i un 70% a la zona del centre. I a Europa, on hi ha més de 1.000 ciutats que compten amb zones 30, els resultats també avalen la mesura. A Londres, la implantació d’aquesta iniciativa ha arribat a produir descensos del trànsit de l'ordre del 15%, mentre que a Berlín s'ha registrat una reducció dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2) entre un 10 i un 15%.


Finalment, un altre factor que es considera és el de la reducció de la contaminació acústica. Segons un estudi de l'Institut DKV de la Vida Saludable, d'un 33% de soroll a 50 km/hora es passa a un 6% a 30 km/hora.